Dansen

Dansen

In Ecole de Dance startte deze week een nieuw project voor de kleintjes van Totolika. Met veel enthousiasme, zowel van de kant van de docenten als de kinderen begonnen de lessen in dans- en bewegingsvormen o.l.v. mw. Paticia Strijbosch en mw. Charlotte Winkel, voor...