Historie

De Oudervereniging Totolika is een vereniging van ouders en vrienden van personen met een verstandelijke beperking. Deze vereniging werd in september 1973 opgericht door een groep ouders die de leefsituatie van de persoon met een verstandelijke beperking wilden verbeteren. In 1973 bestonden er voor deze personen geen speciale voorzieningen, behalve 2 ZMLK schooltjes en een afdeling voor intramurale zorg aan de Dr. David Capriles kliniek en aan het Mgr. Verriet Instituut. Totolika wilde vooral werken aan de begeleiding van ouders, de bewustwording van de gemeenschap en het helpen opzetten van voorzieningen. In de loop der jaren heeft Totolika het initiatief genomen voor de oprichting van:

  • 1974: Stichting Zorg voor Geestelijk Gehandicapten, nu Fundashon Verriet.
  • 1977: Programma Early Stimulation op de S.G.E.
  • 1986: Stichting Fundashon Formashon Laboral (nu V.S.O. Marieta Albertoe)
  • 1989: Stichting Kontakto; Wenkel di Fishi
  • 1991: Stichting Special Olympics Curaçao
  • 1999 – 2012: Stichting Petra de Cuba (voor woongelegenheid)
  • 2007: Stichting Beheer Sportterrein Mon Repos (Johan Cruijff Court)
  • 2008-2013 : Stichting Fundashon Formashon i Alegria despues di skol

De Oudervereniging heeft tevens aan de wieg gestaan van de Council for the Handicapped, nu Fedemakro en is 37 jaar lid geweest van de Caribbean Association for Mobilizing Resources and Opportunities for Persons with Developmental Disabilities (CAMRODD) en van de wereldorganisatie Inclusion International. Vanaf het begin heeft de Oudervereniging veel waarde gehecht aan informatie aan de gemeenschap en geeft al 40 jaar een contactblad uit. Daarnaast is zij gewend om geregeld lezingen, workshops, seminars en congressen te organiseren.

historie1 historie2

Door haar contacten met ouderverenigingen uit andere landen, blijft zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de zorg voor de persoon met een verstandelijke beperking.

Totolika is er trots op dat zij vanaf haar oprichting op een zeer goede medewerking heeft kunnen rekenen van vooraanstaande experts van Curaçao, regionaal en internationaal, alsmede van alle communicatiemedia. Vanaf 1979 beheert Totolika een speelotheek en een Informatiecentrum.

historie3 historie4

In 1986 startte de Oudervereniging een arbeidstrainingscentrum voor Z.M.L.K. schoolverlaters, maar verzocht de Overheid in 1999 dit centrum te incorporeren in het onderwijssysteem, V.S.O. Marieta Albertoe, als een vorm van Voortgezet Speciaal Onderwijs. Voor de uitvallers van deze V.S.O. werd gestart met kleine bedrijfjes, zoals gewoonlijk eerst met donaties en met vrijwilligers en in april 2004, na vier jaar, als een gesubsidieerd centrum “Wenkel di Fishi” waar 60 licht verstandelijk beperkte personen zorg, training en vorming ontvangen.

historie5 historie6

Op 23 februari 2009 werd met financiële medewerking van Reda Sosial een filiaal van Wenkel di Fishi opgezet op de Arikokweg 13 waar 25 jongeren terecht kunnen voor dagbesteding.

historie7

In 1998 heeft een groep werkende jongeren met een verstandelijke beperking een ‘self advocate’ groep, met de naam “Ku Ala Fuerte” opgericht. Zij vertegenwoordigen zo op waardige wijze onze belangengroep.

historie8

In 2005 werd op verzoek van de Oudervereniging het terrein naast Sentro Totolika aan haar in erfpacht uitgegeven, t.b.v. sportactiviteiten. Hierop is het Johan Cruijffveld aangelegd, welke in november 2006 officieel werd geopend door Hare Majesteit Koningin Beatrix en dhr. Johan Cruijff.

historie9

In 2013 schonk de Refineria Isla een overkapping voor het veld zodat het sindsdien optimaal gebruikt wordt.

historie10

Op veler verzoek heeft Totolika in 2008 een pilot-project opgezet voor naschoolse activiteiten voor 4 Speciale Scholen. Er werd een speciale stichting hiervoor opgezet, nl. Fundashon Formashon i Alegria (Formal).

historie11 historie12

Met medewerking van AMFO is dit project in 2009 opgestart en is met subsidie van de overheid tot 2013 gecontinueerd. Daarna moest het project bij tekort aan subsidie stopgezet worden.