Informatie en educatie

  • 2 keer per jaar publicatie tijdschrift Totolika
  • Praatgroep voor ouders (10x)
  • Huisbezoeken
  • Diverse radio en televisieprogramma’s
  • Informatie naar de studenten toe (Zie: informatiecentrum)
  • Lancering van onze website
  • Gebruik van de speelotheek en mobiele speelotheek. Zij is dagelijks geopend van 9-12.

Informatiecentrum

  • er komen wekelijks studenten (spreekbeurten), stagiaires (scripties), ouders en veldwerkers voor info
  • de oudervereniging maakt gebruik van de informatie voor haar cursussen, ouderbijeenkomsten en projecten zoals ‘kinderen leren kinderen kennen’.