Over ons

De Oudervereniging Totolika is een vereniging van ouders en vrienden van personen met een verstandelijke handicap. Deze vereniging werd in september 1973 opgericht door een groep ouders die de leefsituatie van de persoon met een verstandelijke handicap wilden verbeteren. In 1973 bestonden er voor deze personen geen speciale voorzieningen, behalve 2 ZMLK schooltjes en een afdeling voor intramurale zorg aan de Dr. David Capriles kliniek en aan het Mgr. Verriet Instituut. Totolika wilde vooral werken aan de begeleiding van ouders, de bewustwording van de gemeenschap en het helpen opzetten van voorzieningen. In de loop der jaren heeft Totolika het initiatief genomen voor de oprichting van:

  • 1974: Stichting Zorg voor Geestelijk Gehandicapten, nu Fundashon Verriet.
  • 1997: Programma Early Stimulation op de S.G.E.
  • 1986: Stichting Fundashon Formashon Laboral (nu V.S.O. Marieta Albertoe)
  • 1989: Stichting Kontakto; Wenkel di Fishi
  • 1991: Stichting Special Olympics Curaçao
  • 2007: Stichting Beheer Sportterrein Mon Repos (Johan Cruijff Court)

De Oudervereniging heeft tevens aan de wieg gestaan van de Council for the Handicapped, nu Fedemakro en is al 33 jaar lid van de Caribbean Association for Mobilizing Resources and Opportunities for Persons with Developmental Disabilities (CAMRODD) en van de wereldorganisatie Inclusion International. Vanaf het begin heeft de Oudervereniging veel waarde gehecht aan informatie aan de gemeenschap en geeft al 33 jaar een contactblad uit. Daarnaast is zij gewend om geregeld lezingen, workshops, seminars en congressen te organiseren. Door haar contacten met andere ouderverenigingen uit landen als Nederland, Canada en Noorwegen, blijft zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de zorg voor de persoon met een verstandelijke handicap. Totolika is er trots op dat zij vanaf haar oprichting op een zeer goede medewerking heeft kunnen rekenen van vooraanstaande experts van Curaçao, regionaal en internationaal, alsmede van alle communicatiemedia. Totolika beheert een speelotheek en een Informatiecentrum. In 1986 startte de Oudervereniging een arbeidstrainingscentrum voor Z.M.L.K. schoolverlaters, maar verzocht in 1999 dit centrum te incorporeren in het onderwijssysteem, V.S.O. Marieta Albertoe, als een vorm van Voortgezet Speciaal Onderwijs. Voor de uitvallers van deze V.S.O. werd gestart met kleine bedrijfjes, zoals gewoonlijk eerst met donaties en met vrijwilligers en in april 2004, na vier jaar, als een gesubsidieerd centrum “Wenkel di Fishi” waar 60 licht verstandelijk gehandicapte personen zorg, training en vorming ontvangen. In 1998 heeft een groep werkende jongeren met een verstandelijke handicap een ‘self advocate’ groep, met de naam “Ku Ala Fuerte” opgericht. Zij vertegenwoordigen zo op waardige wijze onze belangengroep. In 2005 werd op verzoek van de Oudervereniging het terrein naast Sentro Totolika aan haar in erfpacht uitgegeven, t.b.v. sportactiviteiten. Hierop is het Johan Cruijffveld aangelegd, welke in november 2006 officieel werd geopend door Hare Majesteit Koningin Beatrix en dhr. Johan Cruijff.