In Ecole de Dance startte deze week een nieuw project voor de kleintjes van Totolika.

Met veel enthousiasme, zowel van de kant van de docenten als de kinderen begonnen de lessen in dans- en bewegingsvormen o.l.v. mw. Paticia Strijbosch en mw. Charlotte Winkel, voor leden van 7-10 jaar met een verstandelijke beperking.

Het belang van verantwoorde beweging/danslessen te beginnen bij jonge kinderen ligt in het feit, dat deze aanpak zeer ten goede komt aan niet alleen hun lichamelijke ontwikkeling, maar ook aan hun emotionele, sociale en artistieke ontplooiing. Zij zullen ook profijt hebben van het oefenen van hun luistervaardigheden, concentratie en evenwicht wat uiteindelijk zal leiden tot het vergroten van hun zelfvertrouwen. De lessen zijn op maandag in Ecole de Dance.

In haar 42 jaar heeft Totolika heel veel gedaan aan publieke educatie, opzetten van voorzieningen, organiseren van sport- en integratieactiviteiten, en zij is nu blij dit project aan te bieden aan haar jongere leden.

Financiële medewerking krijgt zij hiervoor van de donatiegroep “Fundashon Konstrui Awe i Manan”, Samenwerkende Fondsen, C-Post, CPA en Licores Maduro, waarvoor zij heel dankbaar is.